Den stora efterfrågan på elcyklar har gjort att det till viss del är brist på elcyklar i Sverige. Vi har fortfarande ett välfyllt lager men det tunnas ut snabbt och vissa modeller kan inte levereras förrän 2019. Ring eller titta in i vår butik för en provrunda.

Cyklarna som presenteras nedan är noga utvalda för att ge största möjliga glädje och nytta för brukaren under lång tid. Förändringar kan förekomma eftersom både färgsättning och utrustning inför 2018 kan ändras med relativt kort varsel. Även priserna kan komma att ändras p g a förändrad utrustningsnivå.