I de flesta länderna i Europa, och så även i Sverige, säger lagstiftningen att en elcykel betraktas som en vanlig cykel när inte motorn är på mer än 250 W, slår av när man passerar 25km/h och bara driver när man trampar. Kraftigare motorer finns men då är inte elcykeln längre att betrakta som en cykel utan som en moped klass 2 (max 1000 W). Hjälmtvång och trafikförsäkring är då nödvändigt och lagstadgat. Även cyklar som driver upp till 45 km/h finns på marknaden men den är då att betrakta som en EU-moped och får ej framföras på cykelbana.

Vi erbjuder tillsvidare enbart elcyklar som går under rubriceringen cykel.

Vad skall man tänka på när man väljer elcykel? Följande förutsättningar är viktiga:

  • Hur långt kör jag per gång?
  • Hur ser terrängen ut där jag cyklar: backigt, grus eller asfalt är det halt?
  • Kör jag på vinten när det är kallt och halt?
  • Hur mycket har jag för avsikt att hjälpa till själv?
  • Är vi flera som cyklar samtidigt?

 

Batteriet

Om du ofta kör sträcker längre än 4 mil skall du tänka på att utrusta cykeln med ett hyfsat stort batteri. Minst 400 Wh är att rekommendera. Har du över 2 mil till t ex jobbet kan man köpa en extra laddare och ladda batteriet på arbetet. Batterierna som sitter på våra cyklar har en livslängd på > 1000 laddcykler vilket gör att det för det mesta är åldern som säger ifrån när batteriet är slut – inte att de 1000 laddcyklerna har uppnåtts. Ett batteri har en livslängd på 5 – 6 år därefter försvinner kraften fort.

Är det väldigt blåsigt och kuperad terräng där jag cyklar går det också åt mera ström. Den vanligaste motortypen sitter i framhjulet och är på ca 25 Nm vilket tar dig uppför de flesta backarna. Mittmotorn som sitter i tramphuset är oftast kraftigare och levererar 50 – 80 Nm vilket gör det möjligt att ta sig upp för än brantare backar.

Om man cyklar på vintern är det några saker man skall tänka på. För det första kommer man inte lika långt som man gör en högsommardag. Ett batteri som stått ute i kylan tar dig inte mer än halva sträckan mot en normal sommardag. Ta därför in batteriet, om så är möjligt, och ladda det i rumstemperatur.

Ladda aldrig ett kallt batteri. För att undvika att battericeller skadas så låt det stå i rumstemperatur ca 1 timma innan ni laddar det.

Däcken

Om man cyklar på hala vintervägar skall man byta till dubbdäck. Allra viktigast är det om man cyklar på en elcykel med framhjulsdrift. Dessa är oftast hastighetsstyrda vilket innebär att när man kör på högsta effektläget så strävar motorn att komma upp i 25 Km/h så fort man börjar trampa. Är man oförsiktig finns det risk att fästet för framhjulet släpper och man kör omkull. Är man medveten om risken och kör försiktig är det ingen fara, men det är viktigt att påtala.

Motorn

Elcyklar med motorn placerad i vevhuset driver cykeln via kedjan – precis som på en vanlig cykel. Dessa motorer är utrustade med en kraftsensor som, beroende vilket effektläge man använder, förstärker din egen kraft från 1,25 till 3 gånger. Dvs desto mindre kraft man lägger i trampningen desto långsammare går cykeln, precis som på en vanlig cykel. Detta till skillnad mot elcykeln med motorn i framhjulet (om den styrs med “speedsensor”) där du med effektläget bestämmer till vilken hastighet du vill att motorn skall driva. Har du den på högsta effektläget driver motorn tills cykeln kommer upp i 25 Km/h och detta oberoende hur du trampar. Cykelns växlar använder du till att hitta rätt tramptempo. 

Med en mittmotor med kraftsensor måste du alltid lägga lite kraft på trampan för att cykeln skall röra sig framåt. Med framhjulsmotorn driver motorn så fort du börjar trampa med eller utan kraft. På det viset är framhjulsmotorn bekvämare om man inte vill arbeta så mycket.

Cyklar man ofta med någon eller några som har vanliga cyklar är det enklare att styra hastigheten med de motorer som är utrustade med en kraftsensor (mittmotor). Då trampar man bara lite lösare så går cykeln saktare. På en elcykel med en framhjulsmotor får du sluta trampa eller minska effektnivån för att cykeln skall gå saktare.

Om det låter som att vi föredrar en mittmotor så är det helt rätt men, nackdelen är att den är betydligt dyrare än en elcykel med motorn i framhjulet.