Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna vi får. Vi kommer att uppdatera sidan så fort vi får en fråga vi bedömer har allmänintresse.

Varför skall jag löneväxla?
I vissa fall är löneväxling lönsamt för den anställde. Kända exempel är förmånsdatorn som datoriserade Sverige på 90-talet, ögonoperationer och att avstå lön för pensionsavsättning. På grund av vissa klargöranden i skattelagstiftningen är nu också cykeln ett lämpligt löneväxlingsobjekt. Beroende på inkomst kan man spara 30 – 40 % jämfört med butikspriset.

Vad kostar det för företaget?
Grundtanken är att det skall vara kostnads- likviditets- och nyckeltalsneutralt för företaget. Förmånsvärdet är pensionsgrundande och vi räknar med (i kalkylen) att den anställde själv betalar dessa kostnader. Det tillkommer en del arbete med uppsättande av löneslipen men all information vad som skall registreras tillhandahåller vi. Är det många så kan vi i vissa fall tillhandahålla en fil som kan importeras.

Vad händer om jag slutar?
I avtalet ingår normalt en överenskommelse att den anställde köper ut cykeln om anställningen avslutas. I annat fall blir den anställdes företag ansvarig för cykeln tills avtalet löper ut. Vid oförutsägbara händelser kan alltid andra lösningar diskuteras.

Vad händer när 36 månader har gått?
Du erbjuds då att köpa loss cykeln till marknadspris som idag är omöjligt att fastställa. Rimligt kan vara 10 % av cykelns anskaffningsvärde.

Måste jag köpa loss cykeln
Nej, du kan lämna tillbaks cykeln och ev plocka ut en ny om företaget vill och tycker det är ok.

Vad händer om cykeln blir stulen under hyrestiden?
Det är en stark rekommendation att “brukaren” dvs användaren har en hemförsäkring som täcker kostnaderna i händelse av stöld eller skadegörelse. En ny cykel skall anskaffas och brukaren är ansvarig för ev kostnader i samband med detta. Vi erbjuder en självriskeliminering via Solid AB som kostar 2018, 299 kr/år.

Vad händer om cykeln går sönder?
I överenskommelsen ingår 3 års garanti, dvs det är vår skyldighet att se till att du har en fungerande cykel under hela hyrestiden. Du har dock en skyldighet att sköta om cykeln så att den åldras på ett normalt sätt.

Ingår service?
Normalt inkluderas 2 st årsservice i priset. Detta kostar ca 17 kr i månaden är väl använda pengar framförallt om man har för avsikt att köpa ut cykeln. Byte av slitagedelar inkluderas inte i servicen.

Kan jag köpa en extra cykel till min respektive?
Det finns inget som hindrar att man tar ut 2 eller 3 cyklar via löneväxling, det avgör företaget

Är miljöpremien inräknad i priset man får fram i kalkylen?
Nej, man kan inte använda miljöpremien vid löneväxling. Besparingen blir likväl större vid löneväxling jämfört med om man köper elcykeln i butik med miljöpremie.

Kan jag välja en cykel som inte finns med i sortimentet?
Vi har våra leverantörer av cyklar och vi har tillsammans valt ut ett lämpligt sortiment som bör passa de flesta. Vet man vad man vill ha och det ingår i våra leverantörers sortiment så är frågan fri. Kan vi så löser vi det.