Välkommen

Här kan du beräkna din kostnad för cykeln och göra din beställning.

Under fliken ”Vad kostar min elcykel” kan du beräkna, utifrån dina förutsättningar, vad elcykeln kostar dig om du löneväxlar.
Varje företag är unikt och måste själva bestämma vissa förutsättningar. Kostnaden påverkas av vilka sociala kostnader man räknar med samt marginalskatt, sociala avgifter på förmånen, finansieringskostnad samt den nya miljöpremien.

Efter att förutsättningarna för löneväxlingen är fastställd erhåller företaget ett lösenord där den anställde mer exakt kan beräkna kostnaden. Du hittar då företagets namn under fliken ”Mina sidor”.

Efter beställningsfasen är avslutad skickas en fil med en sammanställningen för samtliga anställdas val samt information som kan användas vid uppsättande av löneslipen.

Den befintliga kalkylen är öppen och allmänt hållen. Den är uppsatt efter en normalsituation och med full kostnadstäckning för företaget. 

 

Önskar ni hjälp med förslag på avtal med de anställda så skickar vi gärna över ett utkast.

 

[pms-login]