Vad innebär löneväxling

Att löneväxla innebär att man avstår lön för att istället erhålla annat. Det finns ett antal tjänster alternativt produkter där detta kan vara förmånligt för den anställde. Det mest kända exemplet är väl datorerna på 90-talet som datoriserade Sverige på ett sätt som inte hade varit möjligt annars. Ökad pensionsavsättning är en annan vanlig löneväxling som kan vara förmånlig. Kan vi på detta sätt få ett ökat cyklande i Sverige så kommer säkert de kommande generationerna att tacka oss, och det är väl kanske det som det egentligen handlar om.

Det är något invecklat att beskriva processen i detalj eftersom den skiljer sig för olika typer av löneväxling varför det bästa sättet är att vi träffas och vi informerar om hur det går till när det handlar om cyklar. Skattemyndigheterna har i klargjort hur det skall gå till vilket gör det hela betydligt enklare. Ingående komponenter är företagets sociala kostnader, förmånsvärde, sociala kostnader på förmånen och finansieringskostnaden. Man kan för att göra det enkelt säga att vi lånar företagets lönesystem för att förbättra för personalen och detta helt gratis.

 Varje företag är unikt

Beroende på företagets åldersstruktur varierar företagets sociala kostnader. Ett löneväxlingsprojekt börjar därför alltid med en diskussion om de förutsättningarna som skall gälla för beräkningarna. Vi förordar ett hyrköpsavtal på 36 månader eftersom företaget då inte behöver engagera sig i utköpsprocessen när avtalet löper ut.

Vi tillhandahåller ett sortiment som täcker de flesta smakriktningar. Brukscyklar, racer, MTB, elcyklar samt lastcyklar. Vår vardag och våra intressen ser olika ut – därför så många olika typer av cyklar.