Processen

Efter en diskussion om förutsättningarna för löneväxlingen tar vi fram ett färdigt informationsmaterial till personalen. Personalen diskuterar direkt med oss och beskrivning på cyklarna finns att hämta på vår hemsida.
Vi tycker att det är viktigt att man provar och kikar på lite olika alternativ. Desto bättre man trivs med sin cykel desto mer cyklar man.

Beställningen görs på vår hemsida som ett normalt webköp. Skillnaden är att när man kommer till kassan så väljer man “fortsätt till löneväxling“. Väl där kryssar man i fri frakt, fyller i den information som efterfrågas och skickar iväg beställningen.

Vi sammanställer sedan beställningarna och skickar underlag till arbetsgivaren vad som skall dras och läggas till på löneslipen. Vi sköter även avtalsskrivandet med den anställde för att underlätta hela processen.

Vad kostar det?

Under Förmånscykel/kalkyl löneväxling finns ett verktyg där man kan beräkna kostnaden för det eller de alternativ man är intresserad av. Fyll bara i cykelns pris och er månadslön så beräknas resten automatiskt.

Servicebok medföljer leveransen och skall fyllas i av den som gör servicen.

Servicen kan räknas in i priset och utföras på 3 sätt.

  • Vi förhandlar ett avtal med lämplig partner på orten.
  • Vi gör service med servicebuss
  • Den enskilde väljer själv serviceleverantör och ersätts av oss efter uppvisande av kvitto.

När leveransen är klar och godkänd börjar justeringarna på lönen att verka. Efter 36 månader erbjuds den anställde att köpa ut cykeln alternativt lämna tillbaka den.