Förmånscykel

Låt personalen löneväxla sig till en aktivare fritid. Välj elcykel, MTB, racer eller lastcykel eller varför inte i kombination. Oavsett vilket bidrar ni till en bättre miljö och hälsa.

Att behålla och attrahera kompetent personal är en av hörnstenarna på vägen till kontinuerlig framgång. 

Vi kan bidra med en del i denna svårbemästrade konst. Förmåner som är hälsofrämjande och som ger en “rikare” fritid är vad den nya generationen eftertraktar. Vi erbjuder en ”plug and play” lösning vad avser anskaffning av cyklar till personalen via bruttolöneväxling. Lösningen är helt kostnads- och likviditetsneutral för företaget och den anställde kan, beroende på inkomst, spara 30 – 40 % jämfört med om cykeln köps i butik. Information till personalen, beräkning av förmånsvärde, bruttolöneavdrag och en sammanställning av vad som skall med på löneslipen för varje anställd är en del av det som ingår i vårt erbjudande.

Vi minimerar den administrativa belastningen genom att tillhandahålla

  • Information och informationsmaterial till de anställda.
  • Rådgivning
  • Avtalshantering
  • Sammanfattning av poster som skall tillföras löneslipen
  • Utköpsprocess direkt med de anställda. Företaget frikopplat.

Friskvård

Det är ingen “kioskvältare” att hävda att cykla till jobbet är mer hälsosamt än att ta bilen. Oavsett om man cyklar på en vanlig cykel, en racer, en MTB eller en elcykel så får kroppen arbeta. Ibland mer och ibland mindre. Som företag har ni möjlighet att påverka och underlätta bil/buss/pendel/cykel – beslutet för de anställda. Utan att det kostar något.

Miljötänk

Transporter är den enskilt största miljöboven i samhället. Alla är mer eller mindre medvetna om bilens påverkan på miljön. Dieseldiskussionen i färskt minne. Det är den nya generationen som går i spetsen och är drivande på vägen mot det hållbar samhället och det är ju faktiskt dem som vi vill attrahera, anställa och bygga vår framtid på.