Förläng livslängden på ditt batteri

 • Lagra ditt batteri svalt. Batteriet bör ej utsättas för temperaturer under -10°C och inte högre än 40°C.
  Vid långtidslagring bör batteriet lagras svalt och ca halva kapaciteten kvar (halvladdat). Ladda batteriet 1 timma varannan månad. Detta minskar battericellernas kontinuerliga kapacitetstapp. 
 •  Låt aldrig laddaren vara påkopplat och anslutet till batteriet under en längre tid. Stäng av laddaren när den laddat t ex en natt. 
 • Batteriet skall inte laddas i temperaturer under 0°C och ej över 35°C. 
 • Batteriet får aldrig utsättas för temperaturer över 60°C.
   
 • Batteriet skall laddas omgående när det är helt urladdat. Batteriet får ej lagras urladdat någon längre tid. Det finns risk att det då inte kan ”väckas” igen.
 • Utsätt inte batteriet för extrema vädersituationer som t ex kraftigt regn och snö.
 • Utsätt inte standardbatterier för kraftiga stötar eller slag då detta kan påverka och fördärva elektronikdelen i batteriet. 
 • Utsätt inte batteriet för kraftiga temperatursvängningar då kondens kan påverka elektriska komponenter.