Avtal hyrköp av cykel till fast anställda på xxx AB

 

xxx AB erbjuder fast anställda att hyra en (alt två) cykel via bruttolöneavdrag. Hyrestiden är 36 månader och efter hyrestidens utgång erbjuds den anställde att köpa ut cykeln till marknadspris, alternativt återlämna cykeln till leverantören. I dagsläget bedöms marknadspriset vara ca 10 % av anskaffningsvärdet. (obs inget löfte utan en bedömning).

Efter ett år skall första servicen göras och efter ytterligare ett år en till. Dessa båda är obligatoriska och inräknade i hyreskostnaden. Servicebok medföljer.

Om den anställde själv avslutar sin anställning innan hyrestidens utgång åligger det henne/honom att köpa ut cykeln till marknadspris som beräknas genom att ta anskaffningskostnaden inklusive moms, minus företagets gjorda hyreskostnader, plus 10 % av cykelns anskaffningsvärde inklusive moms minus företagets sociala kostnader.

Exempel

Cykelpris inklusive moms                                       17 000 kr

Månadskostnad för företaget                                       468 kr

Anställde slutar efter 8 månader = 8 x 468 kr       3 744 kr

Den anställde skall då via bruttolöneavdrag på sista lönen betala 17000 kr – 3744 + 10% på 17000 kr / 1,38 ? = 10 837 kr

Om den anställde slutar på företagets anmodan kan hon/han välja att avstå utköp av cykel.

Det åligger den anställde att teckna en hemfösäkring som täcker cykelns värde vid en eventuell stöld. Om sådan inte finns är den anställde personligen ersättningsskyldig till företaget för cykelns värde enligt ovanstående beräkning.

I hyreskostnaden ingår en självriskeliminering i 3 månader som täcker självrisken på hemförsäkringen upp till 10 000 kr. Efter 3 månader får hyrestagare ett erbjudande att teckna denna försäkring årsvis. Överstiger självrisken 10 000 kr är den anställde ersättningsskyldig till företaget för mellanskillnaden.

Företaget fortsätter att betala månadskostnaden tills dess att avtalet löpt ut.