Avtal anställd vid hyrköp av cykel

Namn                                …………………………………………………………..
Anställningsnummer    …………………

From xxxx har undertecknad ingått avtal med xxxxx om hyra av cykel enligt nedanstående specifikation.
Cykeln betalas genom avdrag på lönen i 36 månade varefter undertecknad erbjuds köpa ut cykeln av Elhjulingen AB.
Effekten av löneväxlingen anges nedan. Det åligger hyrestagaren att hålla en försäkring som ersätter cykeln i händelse av stöld eller skada.
Om sådan inte finns blir undertecknad ersättningsskyldig till företaget för mellanskillnaden. Självriskeliminering ingår i den månatliga kostnaden.

Obs att fram tills det att cykeln är betald åligger det brukaren att vårda cykeln på lämpligt sätt. Om så inte sker kan den anställde bli
ersättningsskyldig för återställande av cykel till bruksskick om han/hon väljer att lämna tillbaks cykeln vid avtalstidens upphörande.

Servicen som ingår i avtalet är obligatorisk och serviceboken skall återlämnas vid avtalstidens slut,

Om undertecknad väljer att avsluta sin anställning gäller separat avtal. (se bilaga)

Specifikation av vald cykel och tillbehör

Cykel 1.      ………………………                         Art.nr     …………………………..

Cykel 2.     ………………………                         Art.nr     ………………………….

Tillbehör 1.       ……………………….           Tillbehör 2.    ………………………………….

Tillbehör 3.      ………………………..           Tilbehör 4      ………………………………….

Underlag löneväxling

Bruttolöneavdrag Kr   …………………

Förmånsvärde Kr         …………………

Finansiering Kr            ………………..